សង្រ្គាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ (Korean War)

ប្រវត្តិរបស់លោក ចច ដាប់ប៊ែលយូ ប៊ូស (Gorge W. Bush)

វ្លាឌីមៀរ៍ ពូទីន ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី